Blankaholms Gästhamnsbrygga är ett projekt som drogs igång i början av 2021. Ett gammalt sorteringsverk från sågverkstiden som är 200 meter lång byggs om och ska bli en gästhamnsbrygga. Bryggan kommer tillföra lokala företag fler turister och en vacker och välkomnande framsida för båtturismen. Projektet ska vara slutfört våren 2023. Stödjer projektet gör Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.