Från 26 april driver vi även Blankaholms Gästgiveri. Besök www.blankaholmsgastgiveri.com för mer information.